รับเจาะคอร์ริ่ง,รับคอริ่ง,รับเจาะผนัง,รับเจาะเปิดช่องสายไฟ รับเจาะพื้นผนังคอนกรีต,รับเจาะคอริ่งเดินท่อในระบบประปา,รับเจาะคอริ่งเดินท่อในระบบปรับอากาศ เจาะคอริ่งคอนกรีตเพื่อเดินสายไฟ หรือระบบไฟฟ้า,รับเจาะเช็คความหนาของถนนคอนกรีต,รับเจาะติดตั้งฐานเครื่องจักร เพื่อยึด Bolt เจาะเสียบเหล็กข้ออ้อยเสริมโครงสร้าง,รับเจาะแก้ไขทางระบายน้ำ หรือเจาะเพื่อเปิดผิวคอนกรีต

บริษัททรีเมนพาวเวอร์คคอร์ริ่งเวอร์ค

บริษัททรีเมนพาวเวอร์คคอร์ริ่งเวอร์ค บริหารงานโดย นายเด่นชัย โยธารัตน์ บริษัททรีเมนพาวเวอร์คคอร์ริ่งเวอร์ค สถานที่ตั้ง:44/174 หมู่15 ถ.พหลโยธิน ต.ค......

อ่านต่อ
view