รับเจาะคอร์ริ่ง,รับคอริ่ง,รับเจาะผนัง,รับเจาะเปิดช่องสายไฟ รับเจาะพื้นผนังคอนกรีต,รับเจาะคอริ่งเดินท่อในระบบประปา,รับเจาะคอริ่งเดินท่อในระบบปรับอากาศ เจาะคอริ่งคอนกรีตเพื่อเดินสายไฟ หรือระบบไฟฟ้า,รับเจาะเช็คความหนาของถนนคอนกรีต,รับเจาะติดตั้งฐานเครื่องจักร เพื่อยึด Bolt เจาะเสียบเหล็กข้ออ้อยเสริมโครงสร้าง,รับเจาะแก้ไขทางระบายน้ำ หรือเจาะเพื่อเปิดผิวคอนกรีต

ผลงาน

จาะคอริ่งเดินท่อในระบบปรับอากาศ เจาะคอริ่งคอนกรีตเพื่อเดินสายไฟ หรือระบบไฟฟ้า เจาะเช็คความหนาของถนนคอนกรีต เจาะติดตั้งฐานเครื่องจักร เพื่อยึด Boltเจาะเสียบเหล็กข้ออ้อยเสริมโครงสร้างเจาะแก้ไขทางระบายน้ำ หรือเจาะเพื่อเปิดผิวคอนกรีต

งานเจาะคอร์ริ่ง

(more)

งานเจาะคอร์ริ่ง

(more)

งานเจาะคอร์ริ่ง

(more)

งานเจาะคอร์ริ่ง

(more)

งานคอร์ริ่ง

(more)

งานคอร์ริ่ง

(more)

งานคอร์ริ่ง

(more)

งานคอร์ริ่ง

(more)

งานคอร์ริ่ง

(more)

งานคอร์ริ่ง

(more)

งานคอร์ริ่ง

(more)

งานคอร์ริ่ง

(more)

งานคอร์ริ่ง

(more)

งานคอร์ริ่ง

(more)

งานคอร์ริ่ง

(more)

งานคอร์ริ่ง

(more)

งานคอร์ริ่ง

(more)

งานคอร์ริ่ง

(more)

งานคอร์ริ่ง

(more)

งานคอร์ริ่ง

(more)

งานคอร์ริ่ง

(more)

งานคอร์ริ่ง

(more)

งานคอร์ริ่ง

(more)

งานคอร์ริ่ง

(more)

งานคอร์ริ่ง

(more)

งานคอร์ริ่ง

(more)

view