รับเจาะคอร์ริ่ง,รับคอริ่ง,รับเจาะผนัง,รับเจาะเปิดช่องสายไฟ รับเจาะพื้นผนังคอนกรีต,รับเจาะคอริ่งเดินท่อในระบบประปา,รับเจาะคอริ่งเดินท่อในระบบปรับอากาศ เจาะคอริ่งคอนกรีตเพื่อเดินสายไฟ หรือระบบไฟฟ้า,รับเจาะเช็คความหนาของถนนคอนกรีต,รับเจาะติดตั้งฐานเครื่องจักร เพื่อยึด Bolt เจาะเสียบเหล็กข้ออ้อยเสริมโครงสร้าง,รับเจาะแก้ไขทางระบายน้ำ หรือเจาะเพื่อเปิดผิวคอนกรีต

coring1

เด่นชัย โยธารัตน์ โทร 029866467 มือถือ 0818589362

(more)

เด่นชัย โยธารัตน์ โทร 029866467 มือถือ 0818589362

(more)

เด่นชัย โยธารัตน์ โทร 029866467 มือถือ 0818589362

(more)

เด่นชัย โยธารัตน์ โทร 029866467 มือถือ 0818589362

(more)

เด่นชัย โยธารัตน์ โทร 029866467 มือถือ 0818589362

(more)

เด่นชัย โยธารัตน์ โทร 029866467 มือถือ 0818589362

(more)

เด่นชัย โยธารัตน์ โทร 029866467 มือถือ 0818589362

(more)

งาน coring

(more)

งาน coring

(more)

งาน coring

(more)

งาน coring

(more)

งาน coring

(more)

view